Název:
HDL cholesterol
Název dle žádanky:
HDL cholesterol
Zkratka:
HDLC
Další názvy:
Cholesterol
Metoda:
spektrofotometrie
Jednotka:
mmol/l
Materiál:
sérum
Dodací lhůta:
1 den
Dodací lhůta - statim:
4 h
Stabilita 2-8 °C:
7 dní
Stabilita 15-25 °C:
Stabilita 20-25 °C:
2 dny

Referenční meze

Věk

0 5
5 10
10 15
Ž 15 150
M 15 150

Norma

1,0 1,2
1,2 2,7
1,0 2,1
1,0 2,7
1,0 2,1